główna kontakt mapa serwisu     

RADOMSKO - MOJE MIASTO

Google
 
Web www.radomsko.webmida.com

mapa serwisu

:: giełda
:: gospodarka
:: informacje
:: auto
:: dziecko
:: kultura
:: film
:: imprezy
:: media
:: telefony
:: zdrowie i uroda
:: komunikacja
:: organizacje
:: nasze miasto
:: sport
:: turystyka
:: usługi

gospodarka

26.01.2007r. Dynamiczny wzrost inwestycji w Polsce

W ostatnich miesiącach obserwujemy w Polsce bardzo duży wzrost dynamiki inwestycji zagranicznych. Obecnie prowadzimy rozmowy z trzydziestoma kolejnymi inwestorami – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek podczas konferencji „Praktyczne zagadnienia dotyczące inwestycji w Polsce”, która odbyła się 23 stycznia br.

Polska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zagranicznych koncernów. - Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji Zagranicznych ma mnóstwo pracy. Negocjujemy w sprawie 30 dużych przedsięwzięć inwestycyjnych: 8 z nich to projekty z sektora elektronicznego, 13 projektów z sektora BPO (nowoczesne centra usług), 7 projektów motoryzacyjnych i 2 lotnicze – poinformował wiceminister. Zwrócił również uwagę, że coraz więcej inwestorów, którzy już ulokowali swoją działalność w Polsce, pragnie ją poszerzać poprzez kolejne inwestycje.

W opinii wiceministra, inwestycje zagraniczne zmieniają obraz polskiej gospodarki. – Ten efekt jest wyraźnie widoczny w obszarze produkcji telewizorów. Instytut Rynku Elektronicznego szacuje, że w 2010 r. w Polsce będzie produkowanych 35-38 mln odbiorników – poinformował wiceminister. – W najbliższych latach nasz potencjał produkcyjny w tym obszarze wzrośnie 6-7-krotnie, a za dwa lata będziemy zaspakajać około 80 proc. rynku europejskiego - dodał.

Zdaniem wiceministra Kaczmarka, na szczególną uwagę zasługują też inwestycje w nowoczesne centra usług (BPO), dzięki którym powstaje duża ilość nowych, rozwojowych miejsc pracy. – Są to dla nas szczególnie ważne projekty, ponieważ idą za nimi przedsięwzięcia produkcyjne – powiedział.

Wiceminister przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało w 2006 r. nowelizację ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. – Zmierzaliśmy do tego, by SSE same inicjowały tworzenie kolejnych obszarów inwestycyjnych i poszerzały zakres usług dla działających na ich terenie przedsiębiorców. Chcieliśmy też, by strefy mogły korzystać z instrumentów przewidzianych w nowej perspektywie finansowej UE - wyjaśnił.

Poinformował też, że Minister Gospodarki pracuje obecnie nad nową koncepcją polityki gospodarczej . - Robocza nazwa dokumentu to „koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce”. Jej celem jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych poprzez zintegrowanie działań rządu i odejście od sektorowego postrzegania gospodarki - wyjaśnił. Nowa koncepcja będzie mieć charakter kompleksowy i obejmować wszelkie aspekty działalności przemysłowej.

Wiceminister zapewnił, że w celu podnoszenia konkurencyjności polskiego przemysłu, resort gospodarki będzie też kładł coraz większy nacisk na badania i rozwój, innowacyjność, rozwijanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz rozwój kapitału ludzkiego. - Chcemy też analizować możliwości inwestycyjne i wskazywać przedsiębiorcom szanse w określonych sektorach oraz wyznaczać długoterminowe trendy rozwoju technologicznego – powiedział. Wiceminister wyraził nadzieję, że praktyczne działania w tym kierunku zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

***

Konferencja „ Praktyczne zagadnienia dotyczące nowych inwestycji w Polsce ” zostało zorganizowane przez Krajowa Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Wzięli w nim udział m.in.: Stefan Kamiński – prezes KIGEiT, Wojciech Szelągowski – wiceprezes PAIiIZ oraz ekonomista Marek Zuber.


home | o nas | reklama | ¶lub | nieruchomo¶ci | firmy | forum | kontakt | regulamin | praca | dodaj newsa | mapa serwisu
copyright and design by mida ||| wszelkie prawa zastrzeżone