główna kontakt startuj z nami     

tWWWoje RADOMSKO

.:: pogoda .:: imieniny

Google
 
Web www.radomsko.webmida.com

mapa serwisu

:: giełda
:: gospodarka
:: informacje
:: auto
:: dziecko
:: kultura
:: film
:: imprezy
:: media
:: telefony
:: zdrowie i uroda
:: komunikacja
:: organizacje
:: nasze miasto
:: sport
:: turystyka
:: usługi

informacje

11.05. 2007r.
Przedłużenie ulgi budowlanej na zwrot VAT?

Tylko do końca 2007 r. inwestorom prywatnym przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. W dniu 8 maja 2007 r. skierowano do I czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie innych ustaw. Projekt ten zakłada wydłużenie okresu obowiązywania ulgi budowlanej na zwrot VAT - bezterminowo.

W projekcie nowelizacji zaproponowano równocześnie podwyższenie limitów o 30%. Uzasadnieniem takiej propozycji jest wzrost cen, który następuje pomiędzy okresem, z którego pochodzą dane statystyczne brane pod uwagę przy obliczaniu limitu, a dniem złożenia wniosku o zwrot VAT. Wprowadzono również zasadę, w myśl której podatnikowi przysługiwać mógłby nowy pełen limit zwrotu, co 6 lat licząc od dnia złożenia przez podatnika pierwszego wniosku o zwrot VAT. Dla każdego podatnika zatem limit ten mógłby obejmować inny okres czasu. Na przykład, gdyby podatnik złożył wniosek o zwrot VAT 15 lutego 2007 r., wówczas w okresie od 15 lutego 2007r. do 14 lutego 2013r. przysługiwałby mu jeden pełen limit zwrotu VAT, a od 15 lutego 2013r. - kolejny, nowy, pełen limit zwrotu VAT, itd.

Zgodnie zatem z projektem ustawy, biorąc pod uwagę obowiązujące w maju 2007 r. wskaźniki statystyczne, prywatny inwestor mógłby otrzymać zwrot nawet 22,5 tys. zł co sześć lat.

Autorzy projektu podkreślają, że planowane wydatki Skarbu Państwa z tytułu zwrotu VAT na materiały budowlane były jak dotąd znacząco wyższe od rzeczywiście dokonanych zwrotów. Założono, że w dalszym okresie wydatki te ulegną obniżeniu.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2007 r. Biuro Analiz Sejmowych potwierdziło zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie z prawem europejskim.

źródło Michał Macierzyński
bankier.pl


home | o nas | reklama | nieruchomości | firmy | zakupy | kontakt | regulamin | praca | dodaj newsa | mapa serwisu
copyright and design by mida ||| wszelkie prawa zastrzeżone